CENÍK

Každé koučovací sezení je o 2 hodinách

Cena za jedno koučovací sezení je 2,5% z vašeho průměrného měsíčního výdělku.

Příklad: Při průměrném výdělku 20. 000 Kč/měs je cena za jedno koučovací sezení 500 Kč.Minimální cena za dvouhodinový koučink je 500 Kč

Maximální cena je 4. 000 Kč


První sezení je vždy brané jako nulté a je  zdarma
Ceny za koučink jsou založené na vzájemné důvěře.

Platí se vždy 4 sezení dopředu. První čtyři sezení slouží jako garance kvality koučování. Pokud klient, po čtyřech sezeních, nepocítí posun ve svém životě, garantuji 100% vrácení jeho investovaných peněz.